Rehberlik

SAYFAYI
YAZDIR


Eğitim sistemindeki devamlı değişiklikler ile öğrenciler gibi veliler de zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Çorlu dershane, bu noktada öğrenci ve velilerimize sınav sistemi değişikliklerini anlatır ve öğrencilerin başarısı için uğraşır.

Neden Çorlu Dershanesi?

Öğrencilerin başarıları için okul harici dershaneler de eğitim verir.
Burada Çorlu dershane olarak geçen kurumun avantajlarından bahsetmek gerekir ise;
Merkezine öğrencileri alan bir dershanedir
Öğrencilerin gereksinimlerine ve taleplerine öncelik verilir
Öğrenciler hakkında veliler ile ilgili işbirliği vardır.
Öğrenciler ile ilgili bilgi akışları eksiksiz şekilde yerine getirilir.
Her öğrenci eşit haklara sahiptir
Ölçme ve değerlendirme sınavları mevcuttur

Odtülüler Dershanesi her zaman öğrencilerin en iyi eğitimi almasını amaçlar. Bu neden ile koçluk sistemi ve butik sınıflar detaylarına önem verilir.

Koçluk Sistemi

Çocuklar, anne be babanın bir eseridir ve her veli çocuğunun başarılı olmasını ister. Koçluk sistemi ile sene boyunca Çorlu dershane öğrencileri, birebir takip eder, öğrencinin çalışma programını düzenler ve her konuda öğrenciyi destekler. Globalleşen dünyada ve her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurup yeniliklere açık olan dershane, öğrencileri kadar velilerin de yanında durur. Öğrencilerin etkin bir çalışma programı ile başarılı olmaları noktasında çözüm odağı oluyorlar.

Dershane bünyesindeki profesyonel ve işini bilen öğretmenler ile çalışan veya çalışmayan tüm öğrencilere eşit eğitim verilir. Öğrencilerin hangi derste hangi konuda eksikleri var ise o yönde bireysel programlar ile eksiklikler tamamlanmaya uğraşılır.

Butik Sınıflar

Modern eğitim anlayışını benimseyen ve bu yönde hizmet veren Odtülüler Dershanesi, zamana uygun şekilde eğitim verir. Daha az kişinin bulunduğu butik sınıflarda öğrenciler kendilerini ev ortamında hissederler ve konuya daha fazla adapte olurlar. Daha iyi dinleyebildikleri gibi öğretmene de daha fazla şey sorabilirler.

Tunafen Eğitim Kurumları'nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.