Çorlu Etüt Merkezi

SAYFAYI
YAZDIR


Çorlu Etüt Merkezi

Eğitim, tüm insanların eşit hakkı olduğu bir alandır. Değişen eğitim sistemimizde de hem öğrenciler hem de veliler sıkıntı yaşasa da Çorlu etüt merkezi bu yönde adımlarını atıyor ve öğrenciler kadar velileri de bilinçlendiriyor.

Çorlu Etüt Merkezi Yardımı

Etüt merkezleri, tek başlarına değil; ama öğrencilerin okuldan sonraki zaman dilimlerinde eğitimleri için önemlidir. Destek amaçlı kurumlar olmaları etkisi ile öğrencinin okuldaki derslerini anlamadığı veya kendinde eksik olduğunu düşündüğü konuları telafi eder. Çorlu’nun en başarılı dershanesi, değişen eğitim sisteminde de öğrenci ve velilerin her zaman yanındadır.

Verilen Hizmetler

Özel ders veya etüt çalışmaları her zaman daha iyidir. Bunlar zaten verilen hizmetler arasındadır.
Verilen diğer hizmetler ise;

Koçluk Sistemi
Butik Sınıflar
Ölçme ve Değerlendirme Sınavları
Öğrenci ve Öğretmenler ile Birebir İletişim
Test Çözme Teknikleri

Öğrenci merkezi olan etüt merkezi, her zaman öğrencilerinin talep ve beklentilerini öncelik konusu eder.

Dershanede Koçluk

Koçluk sistemi veren Çorlu etüt merkezi bu sayede öğrenciler ile daha etkin ve doğru bir iletişim kurabiliyor. Etüt olarak yapılan derslerde de öğretmenler ile birebir yapılması öğrenciyi daha da geliştirir ve istedikleri okulları kazanmada bir adım öne geçirir.

Butik Sınıflar

Çorlu etüt merkezi ortamında öğrenci kendini daha rahat ifade eder. Öğrenci sayısı ne kadar az olur ise eğitim de o kadar etkin ve başarılı geçer. Bu durumda butik sınıfları olan dershanelerde geçerlidir. Okul dışında da test çözme tekniklerini öğrenme ve bol bol soru çözme adına Çorlu etüt merkezi etkin bir eğitim verir. Öğrencilerin başarılarını daha yukarı taşımaları açısından dershane eğitimi önemli bir yer tutar. Her hafta düzenlenecek sınavlar ile de öğrenci ve dershane öğretmeni, öğrencinin nerede olduğunu ve hangi eksiklerin üzerinde çalışılması gerektiğini anlar ve bu eksiklikleri gidermeye uğraşır.

Tunafen Eğitim Kurumları'nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.